ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής  (11 Ιουνίου 2001).......................................................................PDF

Key Figures 2000 (Indicators of national research policies 2000) (25 Οκτ. 2001).........................................PDF

Key Figures 2001 (Indicators of national research policies 2001) (25 Οκτ. 2001).........................................PDF

Σύνθεση του ΕΓΣΕ και  των ΤΕΣ (26 Οκτ. 2001)..................................................................................................PDF

Πρόταση Υπουργείου Παιδείας για Πανεπιστημιακή Έρευνα και Μεταπτυχιακά(Μάρτιος 2002).............DOC

Μισθολόγιο 2002 (Απρίλιος 2002).............................................................................................................................PDF

Πρακτικά Βουλής για τροπολογία διόρθωσης βασικού μισθού ( Σεπτέμβριος 2002)

Τροπολογία για συντάξεις ερευνητών   (Οκτώβριος 2002)................................................................................. PDF

Πρακτικά Βουλής για τροπολογία διόρθωσης μισθών ( Νοέμβριος 2002) ...................................................... PDF

 

ΑΡΧΕΙΟ

 

   

Σύνθεση Δ.Σ  

 Το καταστατικό της Ενωσης ( PDF )

Αίτηση εγγραφής μέλους (WORD, PDF)

Επικοινωνία με Ε.Ε.Ε.  

 

Download Acrobat 5.0